CTY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÚC KHANH

Profile

ĐANG CẬP NHẬT

TRUC KHANH CONSTRUCTION, TRADING & SERVICES CO., LTD

Head office: 1050/21/2 Quang Trung, Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Office: 396/5 Cay Tram, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minh City

MST: 0 3 0 3 9 0 7 4 1 4
Email: hoatruckhanh@yahoo.com; hoatruckhanh@gmail.com

Tel: (028) 5 436 8782 - Fax (028) 5 436 8783
Hotline: 091 888 7494

Receive promotional info

Enter email to receive promotional info

Follow us :
© 2020 Copyright Truc Khanh Designed by VietWave

Hotline